Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


mother n.
1. (มัฑ- เออะ ฮับ- เบิด) ตัวยายแก่ในเรื่องละครของเด็ก (ชื่อเดียวกัน), หัวหน้านางชี, แม่อธิการ, ให้กำเนิดแก่, เป็นแม่, ความรู้สึกของแม่, มารดา, แม่
2. ปรนนิบัติ, เลี้ยงดู
3. บ่อเกิด, ผู้ให้กำเนิดคุณยาย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน