Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


mortmain (มอท-เมน) n.
1. การครอบครองที่ดินตลอดไปโดยไม่มีการเวนคืนหรือโอน เช่น การครอบครองวัดโดยสงฆ์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน