Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


mortification (มอทิฟิเค-ฌัน) n.
1. ระงับ
2. ทำให้บัดสี, ทำให้เสียใจ, ความบัดสี, ความตกใจ
3. (เนื้อ) หมดความรู้สึก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน