Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


mortar (มอ-เทอะ) n. vt.
1. โกร่ง, ครก
2. ปืนครก
3. เครื่องยิงดอกไม้เพลิง
4. ปูนขาว, ทำด้วยปูน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน