Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


morphological (มอโฟะลอจ-อิแค็ล) adj.
1. เกี่ยวกับวิชาดังว่า, ในทางวิชาดังว่า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน