Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


morphine (มอ-ฟีน) n. vt.
1. มอร์ฟีน, มอมด้วยมอร์ฟีน
2. ธาตุที่เป็นเนื้อแท้ของฝิ่น เป็นผงขาว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน