Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


morning (มอ-นิง) n. adj.
1. เวลาเช้า นับแต่เที่ยงคืนไปจนถึงเที่ยงวัน, วันเริ่มใหม่, เช้าตรู่

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน