Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


morganatically (มอกะแนท-อิแค็ลลิ) adv.
1. (การอภิเษกสมรส) ระหว่างผู้ชายที่มีศักดิ์สูงกับหญิงที่ต่ำกว่าโดยฝ่ายหญิงสละสิทธิบางอย่าง, (ภรรยา, ชายา, หม่อม, พระสนม) ที่อยู่ในฐานะเช่นนี้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน