Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


morally (มอ-แร็ลลิ) adv.
1. (ความรู้สึก) ผิดและชอบ, ชอบธรรม, มีศีลธรรมดี, ถูกต้องด้วยศีลธรรม, ในทางศีลธรรม, ศีลธรรม, ธรรมจริยา
2. ความประพฤติในเรื่องเพศ, ความประพฤติ
3. (เรื่อง) สอนใจ, บทสอนใจ
4. (ความกล้า) ในทางใจ
5. (ชัยชนะ) แท้จริง, (สิ่งแน่นอน) แท้ๆ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน