Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


moor n. vt.
1. ทุ่งปกคลุมไปด้วยไม้เตี้ย ๆ, ผูก (เรือ), จอด, แขกมุร อาศัยอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของแอฟริกาเคยรุกเข้าไปในสเปน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน