Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


monsieur (เมิซเยอ-) n.
1. คำเรียกคนฝรั่งเศส ตรงกับภาษาไทยว่า นาย, ท่านสุภาพบุรุษ, มักใช้ขึ้นหน้าจดหมายถึงบริษัท โดยย่อว่า Messrs.

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน