Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


monogamous (โมะนอก-อะนัซ) adj.
1. ซึ่งมีภรรยาคนเดียว ถ้าเป็นนามใช้ -gamy (ก-อะมิ) เช่น, ซึ่งมีคู่สมรสคนเดียว, (สัตว์) ที่ร่วมกับตัวเมีย หรือตัวผู้ตัวเดียว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน