Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


monition (โมะนีฌ-อัน) n.
1. หมายเรียกตัว
2. หนังสือตักเตือน, เครื่องเตือน, ความสังหรณ์ว่าจะมีเหตุ, ลางบอกเหตุ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน