Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


monism (มอน-อิส'ม) n.
1. ลัทธิที่ว่าใจกับร่างกายเป็นของสิ่งเดียวกัน, ลัทธิที่ถือจักรวาลเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุสิ่งเดียว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน