Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


momentarily (โม-เม็นเทริลิ) adv.
1. ขณะ, ขณะนั้น
2. โอกาส, กำหนดเวลา, ประเดี๋ยว, ชั่วอึดใจ, ชั่วแล่น, ชั่วครู่หนึ่ง, ครู่, ชั่วขณะเดียว
3. ความสำคัญชั่วขณะนั้น, ขณะสำคัญ
4. กำลังที่ก่อให้เกิดการหมุน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน