Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


mold (โมลด) n.
1. รา, ดินร่วน, ดิน, แม่พิมพ์, แบบสำหรับพอกปูน, พิมพ์
2. ลักษณะ, นิสัย, ชนิด, แบบ, ซากไม้ผุ
3. ปั้น, นวด
4. ฝึก, ฝึกฝนขึ้นตามแบบ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน