Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


moire (มวา) adj.
1. (แพร) เหลือบเป็นลาย
2. (โลหะ) ที่ขัดอย่างมัว ๆ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน