Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


moderator (มอด-เออะเรเทอะ) n.
1. ผู้ทำการสอบ
2. ผู้ไกล่เกลี่ย
3. ประธานการประชุม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน