Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


mockery (มอค-เคอะริ) n.
1. เยาะเย้ย, หัวเราะเยาะ, เลียนล้อ
2. แกล้งทำ, จำลอง, สิ่งใด ๆ ที่เป็นแต่เพียงเลียนของจริง, กำมะลอ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน