Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


mixer (มีค-เซอะ) n.
1. วัตถุผสม, สารผสม, การผสมยาหรือยาเส้น, สิ่งใด ๆ ที่ผสมหรือปรุงขึ้น, ผู้ผสม, ผู้ที่เข้ากับคนได้ง่าย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน