Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


miter (ไม-เทอะ) n.
1. หมวกที่พระฝรั่งชั้น bishop สวมรูปกลมสูง, ตุ้มปี่, บาก (ไม้) เป็นมุม ๔๕ องศา, ข้อต่อซึ่งมีลักษณะเช่นนี้, มุม ๔๕ องศา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน