Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


mistress (มีซ-ทเร็ซ) n.
1. นาง โดยมากย่อว่า Mrs. หรือ Mrs เช่น Mrs. Jones (ถ้าใช้เช่นนี้อ่านว่า มีซซิซ)
2. นายผู้หญิง, นาย, ผู้มีอำนาจสิทธิ์ขาด
3. เจ้า (ทะเล)ผู้เป็นที่รัก
4. ภรรยาลับ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน