Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


misfit (มิซฟีท-) n.
1. (เสื้อผ้า) ผิดขนาด
2. (บุคคล) ไม่เหมาะกับตำแหน่ง, ความไม่เหมาะ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน