Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


misfire (มิซไฟร-) n. vi.
1. ไม่ติด, ด้าน, ไม่สำเร็จความมุ่งหมาย, พลาด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน