Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


miscarry (มิซแค-ริ) vi.
1. พลาด, ไม่เป็นผล, ล้มเหลว, ดำเนิน (ความยุติธรรม) ในทางที่ผิด
2. ถือหนังสือไปส่งผิดที่, (จดหมาย) ไม่ไปถึงมือผู้รับ, หายเสียกลางทาง
3. แท้งลูก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน