Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


misalliance (มิแซะไล-แอ็นซ) n.
1. การร่วมกันที่ผิด, การสมรสที่เคราะห์ร้าย, การจับแพะชนแกะ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน