Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


minor (ไม-เนอะ) n.
1. น้อย, ชนส่วนน้อย, ฝ่ายข้างน้อย
2. ผู้เยาว์, คนน้อง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน