Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


ministration (มินิซทเร-ฌัน) n.
1. ทำนุบำรุง, ให้, ป้อน, ปรนนิบัติ
2. รับใช้, ผู้รับใช้, ผู้รับใช้พระผู้เป็นเจ้า คือพระ, ผู้รับใช้พระเจ้าแผ่นดิน คือเสนาบดีหรืออัครราชทูต, ผู้รับใช้รัฐ คือ รัฐมนตรี

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน