Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


ministerial benches
1. ที่นั่งรัฐมนตรีในสภา, พวกสนับสนุนคณะรัฐมนตรี, พวกฝ่ายรัฐบาล

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน