Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


miniature (มีน-อะเชอะ) n. adj.
1. รูปเล็ก เช่น รูปบรรจุล้อกเก๊ตห้อยคอ
2. น้อย ๆ
3. แสดงให้เห็นอย่างเล็ก ๆ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน