Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


miniature camera
1. กล้องถ่ายรูปชนิดเล็ก ใช้ฟิล์ม ๓๕ มม. ได้รูปขนาด ๓๔ คูณ ๒๔ มม.

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน