Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


mineralogical (มิเนอะแระลอจ-อิแค็ล) adj.
1. เกี่ยวกับวิชาแร่, คำเช่นนี้ลงเสียงหนักที่ ลอจ-, โดยอาศัยวิชาแร่, ในทางแร่

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน