Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


mimeograph (มีม-อิโอะกราฟ) n. vt.
1. เครื่องทำสำเนาโดยใช้พิมพ์ดีดหรือเหล็กเขียนตัวหนังสือลงบนกระดาษขี้ไข, ทำสำเนาโดยวิธีนี้, โรเนียว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน