Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


milky adj.
1. เหมือนนม, เหมือนนม, แสดงลักษณะค่อนข้าง
2. ขุ่นมัว, เช่น
3. ป้อแป้เหมือนผู้หญิง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน