Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


midcircle
1. วงกลมภายในรูปสามเหลี่ยม จุดศูนย์กลางของวงกลมนี้เรียกว่า midcenter

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน