Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


microscopy n.
1. การใช้กล้องจุดทรรศน์, วิชาใช้กล้องจุลทรรศน์, การดูของด้วยกล้องจุลทรรศน์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน