Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


microscopic (ไม-คโระซคอพ-อิค) adj.
1. เล็กจนเห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้
2. อย่างพินิจพิจารณา, อย่างหาเข็มในมหาสมุทร

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน