Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


microfilm
1. ฟิล์มขนาดเล็กสำหรับย่อภาพหรือเอกสาร, คำเช่นนี้ บางครั้งลงเสียงหนักที่ ไม- บางครั้งลงเสียงหนักเช่นคำเดิม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน