Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


mica (ไม-คะ) n.
1. แร่ชนิดหนึ่งเป็นเกล็ด ๆ คล้ายกระจกใช้เป็นฉนวนไฟฟ้า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน