Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


mezzotint (เมด-โสะทินท) n.
1. การแกะแม่พิมพ์ทำให้เห็นเหมือนประด้วยจุดดำ, ภาพที่พิมพ์ด้วยวิธีนี้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน