Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


metonymy (มิทอน-อิมิ) n.
1. การเรียกชื่อสิ่งหนึ่งโดยใช้อีกสิ่งหนึ่งแทน เช่น กล่าวว่า "เขารักเก้าอี้ของเขามากกว่าเกียรติยศ" โดยใช้เก้าอี้แทนตำแหน่ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน