Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


meteor (มี-ทิเออะ) n.
1. สะเก็ดดาว, ดาวตกซึ่งเป็นสะเก็ดของดาวน้อย ๆ จำพวกที่เรียกว่า meteoroid (มี-ทิเออะรอยด) แร่ของดาวที่ตกลงมาถึงพื้นดิน เรียกว่า meteorite (มี-ทิเออะไรท)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน