Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


metabolism (เมะแทบ-โอะลิส'ม) n.
1. การเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดในร่างกายทำให้อาหารกลายเป็นกำลังและเนื้อหนัง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน