Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


meridian (เมะ-รีดเอียน) n. adj.
1. ขีดสูงสุด, สูงสุด
2. เที่ยงวัน
3. เส้นวงกลมที่ขีดผ่านขั้นโลก, เส้นแวง, ตำแหน่งของที่ใดที่หนึ่งนับเป็นองศาจากกรีนีช
4. วงกลมผ่านท้องฟ้า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน