Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


meretriciousness (เมริทรีฌ-อัซเน็ซ) n.
1. สามานย์, ชั่วช้า, แพศยา
2. หรูหราแต่ภายนอก
3. ตึงตังโครมคราม
4. โว, โข่ง, บาดหู

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน