Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


memorial service
1. การพิธีระลึกถึงผู้ตายในคริสต์ศาสนา, พิธีทำบุญ ๗ วัน ๕๐ วัน ๑๐๐ วัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน