Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


melting pot
1. เบ้า, ภาชนะสำหรับหลอมโลหะ, ที่ปลอมแปลงหรือผสมสิ่งใด ๆ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน