Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


mechanical (มิ-แคน-อิแค็ล) adj.
1. อย่างเครื่องจักร, ใช้เครื่องปะติดปะต่อ เช่น เฟืองและสาย ไม่ได้ใช้กำลังลม น้ำ น้ำมัน ไอน้ำ ไฟฟ้า
2. ไม่มีความรู้สึกจริงใจ
3. ของเครื่องจักร, ชอบเครื่องกลไก, ในทางกลไก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน