Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


mechanical drawing
1. รูปที่เขียนขึ้นด้วยวงเวียนและไม้บรรทัด, แผนผัง, ยันตรเรขา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน