Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


measured (เมฉ-เอิด) adj.
1. (ถ้อยคำ) ที่ได้ไตร่ตรองแล้วโดยรอบคอบ
2. เป็นจังหวะ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน